Rejestracja


Rejestracja

rejestracja_s

NZOZ IMEDICA

 

Rejestracja telefoniczna:

pod numerami tel: 61 663 60 05, fax: 61 663 60 02

kom do kontaktu sms: +48 690 576 536

w poniedziałek, w godzinach od 08.00 do 20.00

wtorek, w godzinach od 13.00 do 20.00

w środę w godzinach od 15.00 do 20.00

czwartek w godzinach od 08.00 do 20.00

piątek w godzinach od 08.00 do 20.00

sobota w godzinach od 09:00 do 12:00

Rejestracja osobista:

w NZOZ Imedica, Łowmiańskiego 18, 60-685 Poznań:

w poniedziałek, w godzinach od 08.00 do 20.00

wtorek, w godzinach od 13.00 do 20.00

w środę w godzinach od 15.00 do 20.00

czwartek w godzinach od 08.00 do 20.00

piątek w godzinach od 08.00 do 20.00

sobota w godzinach od  09:00 do 12:00

 

ODWOŁYWANIE WIZYT również pod mailem: odwolajwizyte@nzoz-imedica.pl

 

REJESTRACJA WIZYT PRYWATNYCH  – tel 61 6636005 oraz 602 485 340

 

Przy pierwszej rejestracji wizyty na NFZ konieczne jest posiadanie:

– skierowania do Poradni Alergologicznej, Dermatologicznej, Kardiologicznej i Otolaryngologicznej

– dokument potwierdzający tożsamość i numer PESEL pacjenta

Przy wizytach kolejnych:

– dokument potwierdzający tożsamość i numer PESEL pacjenta