Psycholog gabinet prywatny


Psycholog gabinet prywatny

dr Beata Szramka – Pawlak psycholog kliniczny

godziny przyjęć pacjentów:

Poniedziałek: 17:00 – 20:00
Czwartek 17:00 – 20:00

 

dr Beata Szramka-Pawlak – Psycholog, psychoterapeutka. Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność psychologia kliniczna. Studia doktoranckie odbywała na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, kończąc je z uzyskaniem stopnia doktora nauk medycznych. Ukończyła kurs podstawowy terapii systemowej indywidualnej, par i rodzin oraz kurs dla zaawansowanych terapii systemowej rodzin, małżeńskiej, indywidualnej i grupowej organizowane przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, a także kurs Racjonalnej Analizy Zachowania organizowany przez Centrum Psychoterapii Integralnej w Poznaniu. Prowadzi terapię indywidualną, par i rodzin. Zajmuje się także diagnozą psychologiczną oraz konsultacjami psychologicznymi. Pracuje pod stałą superwizją.

psycholog gabinet prywatny

psycholog gabinet prywatny

PSYCHOLOG:

  • zajmuje się diagnozą zaburzeń o charakterze emocjonalnym i psychologicznym – psychologiczną, opiniowaniem, orzekaniem,
  • udziela pomocy psychologicznej – podejmuje wtedy różne działania – najczęściej pomaga, osobom, które przeżywają różnego rodzaju kryzysy egzystencjalne
  • leczenie opiera się w głównej mierze na badaniu procesów umysłowych zachodzących u chorego oraz badaniu i ocenianiu sposobu jego zachowania
  • diagnozowanie pacjentów poprzez przeprowadzanie wywiadów oraz testów diagnostycznych
  • prowadzenie terapii indywidualnych oraz rodzinnych i grupowych
  • poradnictwo w zakresie radzenia sobie z codziennymi problemami
  • redagowanie i tworzenie narzędzi mających na celu analizowanie i przewidywanie zachowań oraz stanów emocjonalnych u pacjentów oraz wiele innych bardzo ważnych elementów jego działalności

Psycholog jest ukierunkowany na trzy najważniejsze cele:

– odkrywanie tajników ludzkiej natury (stara się dostrzec wszelkie mechanizmy, jakie kierowały i kierują ludzkim życiem oraz zachowaniami człowieka)

– zajmuje się ukazywaniem przeżyć, oraz praw, które mogą wpływać na sposób, w jaki zachowują się poszczególne jednostki

– doradza pacjentom, w jaki sposób powinni walczyć sobie ze stresem.