Poradnie Prywatne


PORADNIE PRYWATNE

 

gabinety_prywatne_slider2

NZOZ IMEDICA w ramach udzielanych świadczeń zdrowotnych oferuje Państwu również możliwość skorzystania z poradni prywatnych:

 • Alergologicznej
   • testy
   • spirometria
   • spirometria z próbą rozkurczową
   • immunoterapia swoista (odczulanie)
 • Alergologicznej dziecięcej
   • testy
   • spirometria
   • spirometria z próbą rozkurczową
   • immunoterapia swoista (odczulanie)
 • Dermatologicznej
   • diagnostyka znamion barwnikowych (potocznie pieprzyków)
   • diagnostyka zmian przednowotworowych i nowotworowych
   • usuwanie metodą krioterapii brodawek wirusowych (kurzajki)
   • leczenie łysienia
 • Diabetologicznej
   • badania laboratoryjne
   • nauka podstaw leczenia choroby (obsługa glaukometru, kiedy mierzyć, jak często to robić, jakie są dobre i złe cukry)
   • propozycje diety
 • Endokrynologicznej
   • choroby tarczycy – badania laboratoryjne
   • badania USG
 • Kardiologicznej
   • EKG spoczynkowe
   • EKG Holterowskie 24h
   • Echo serca
   • Holterowskie RR 24H
 • Laryngologicznej
   • punkcje zatok szczękowych
   • diagnozowanie niedosłuchu
   • paracenteza (myringotomia) – nakłucie błony bębenkowej
   • płukanie przewodów słuchowych zewnętrznych
   • usuwanie ciał obcych z nosa i przewodów słuchowych zewnętrznych
 • Laryngologicznej dziecięcej
   • punkcje zatok szczękowych
   • diagnozowanie niedosłuchu
   • paracenteza (myringotomia) – nakłucie błony bębenkowej
   • płukanie przewodów słuchowych zewnętrznych
   • usuwanie ciał obcych z nosa i przewodów słuchowych zewnętrznych
 • Neurologicznej
   • oględziny (typ budowy ciała, stan kości i mięśni, postawy, ułożenia)
   • badanie głowy (ustawienie, ruchomość, kształt i wymiary czaszki)
   • badanie nerwów czaszkowych
   • badanie kończyn górnych (ułożenie, siła, ruchomość, zborność, odruchy, czucie)
   • badanie tułowia (odruchy brzuszne, ruchomość kręgosłupa)
   • badanie kończyn dolnych (ułożenie, siła, ruchomość, zborność, odruchy, czucie)
 • Pulmonologicznej – chorób płuc
   • spirometria
   • spirometria z próbą rozkurczową
   • RTG klatki piersiowej a-p i boczne
   • badania laboratoryjne
 • Ultrasonograficznej
  • profesjonalny aparat USG VIVID S5
   • USG jamy brzusznej

   (ocena wątroby, trzustki, śledziony, nerek, aorty, pęcherza moczowego, prostaty, węzłów chłonnych)

   • USG tarczycy
   • USG szyi

   (ocena tarczycy, węzłów chłonnych, ślinianek)

   • USG piersi
   • USG żył
 • Zdrowia Psychicznego
  • Psychiatra
   • psychoterapia indywidualna
   • psychoterapia grupowa
   • psychoterapia uzależnień
   • psychoterapia dzieci i młodzieży
  • Psycholog
   • diagnozowanie pacjentów poprzez przeprowadzanie wywiadów oraz testów diagnostycznych
   • prowadzenie terapii indywidualnych oraz rodzinnych i grupowych
   • poradnictwo w zakresie radzenia sobie z codziennymi problemami

 

Świadczenia w powyższych poradniach realizowane są odpłatnie.

Rejestracja do wybranej poradni jest możliwa telefonicznie, przez sms lub osobiście – w miejscu wykonywania świadczeń – na ul. Łowmiańskiego 18 w Poznaniu oraz przez stronę WWW