Laboratorium i punkt pobrań


Laboratorium i punkt pobrań

 

LABORATORIUM

Punkt pobrań czynny:

poniedziałek 10:00 – 12:00
piątek 10:00 – 12:00
sobota 09:00 – 10:00
laboratorium i punkt pobrań

laboratorium i punkt pobrań

Testy z surowicy krwi:

 1. Zestawy przesiewowe alergenów dla sIgE (panele po 20 alergenów i panele po 10 alergenów)
 2. Całkowity poziom IgE
 3. Swoiste przeciwciała IgE
 4. Przeciwciała IgG
 5. Przeciwciała przeciwgliadynowe i przeciw endomysium (na celiakię)
 6. Badania biochemiczne

Ponadto w gabinecie zabiegowym wykonujemy:

 1. Punktowe testy skórne
 2. Testy naskórkowe (chemiczne)
 3. Atopowe testy płatkowe
 4. Prowokacja donosowa
 5. Spirometria (Lungtest 1000)
 6. Spirometria z próbą rozkurczową
 7. Immunoterapia swoista (odczulanie)
 8. Ekg
 9. Echo serca (Vivid S5)
 10. Holtery RR i EKG

– panele po 20 alergenów:

Wziewny
Pokarmowy
Atopowy
Pediatryczny
Insect-Epithelia
rBet v1/2 plus
Mieszany I (kor.)
Wziewny II (kor.)
Pokarmowy III (kor.)

panele po 10 alergenów:

Pokarmowy I
Pokarmowy II
Oddechowy I
Oddechowy II