Alergolog gabinet prywatny


Alergolog gabinet prywatny

 

dr n. med. Iwona Steiner specjalista alergolog, specjalista laryngolog dziecięcy, laryngolog

 

godziny przyjęć pacjentów:

Poniedziałek: 17:00 – 20:00
wtorek 18:00 – 20:00
środa 19:00 – 20:00
czwartek 18:00 – 20:00
piątek 18:30 – 20:00
sobota 09:00 – 11:00

 

Rejestracja jest możliwa telefonicznie (602 485 340, 61 663 6005) lub osobiście.
Rejestracja przez stronę www :

Alergolog gabinet prywatny

Alergolog gabinet prywatny

[link]

Alergolog zajmuje się:
• diagnostyką i leczeniem alergii pokarmowej,
• diagnostyką i leczeniem alergii układu oddechowego,
• diagnostyką i leczeniem alergii skórnej,
• ma pełny zakres testów skórnych, w tym testy płatkowe (alergia kontaktowa),
• wykonuje testy w przypadkach podejrzanych o alergię na leki,
• prowadzi odczulanie

W ramach usług świadczonych przez NZOZ IMEDICA istnieje możliwość przeprowadzenia alergenowych testów skórnych:
• test punktowy (prick test)
Test punktowy jest prosty w wykonaniu, bezpieczny, bardzo swoisty, lecz stosunkowo mało czuły. Badający wykonuje go w odstępach co 3 cm, łącznie z wykonaniem testów kontrolnych (histamina 1/1000 i rozpuszczalnik), rozpoczynając od nakładania kropel alergenu na skórę. Nożyk do testów punktowych (lub igłę) badający trzyma prawie równolegle do skóry badanego i delikatnie popycha nożyk przez kroplę alergenu tak, aby ostrze weszło w powierzchowną warstwę skóry, nie powodując krwawienia. Następnie unosi lekko koniec ostrza i wycofuje je. Do każdej kropli używa się nowego nożyka lub igły. Na każdym przedramieniu u dorosłego można wykonać od 10 do 12 testów. Dodatnie reakcje w postaci bąbla otoczonego rumieniem występują po upływie 15 do 20 minut, ocenia się je na podstawie wielkości bąbla i rumienia (Ryc.13-2). Inną metodą oceny testu jest porównanie średnicy bąbla po alergenie do bąbla po histaminie. Technika testu punktowego została ostatnio uproszczona. Na ostrze nożyka do jednorazowego użytku naniesiono alergen, omija się tym samym nakładanie kropli alergenu na skórę. Specjalna budowa nożyka standaryzuje głębokość nakłucia.
• test śródskórny
Test śródskórny jest bardziej pracochłonny i czulszy, lecz mniej swoisty niż test punktowy. Przy teście śródskórnym roztwory alergenów są nabierane do strzykawek z drobną podziałką o pojemności 1 ml. Badający wprowadza igłę prawie równolegle do skóry badanego i śródskórnie wstrzykuje 0,03 – 0,05 ml roztworu alergenu, wytwarzając pęcherzyk o średnicy 3 – 4 mm (Ryc.13-3). Wyniki testu odczytuje się po 15 do 20 minut (reakcja natychmiastowa) oraz po upływie 6 – 8 i 24 – 48 godzin (reakcja późna). Obserwuje się wielkość bąbla, rumienia lub nacieku. Uważa się, że dodatni test punktowy potwierdza uczulenie, natomiast ujemny test śródskórny pozwala je wykluczyć.
• test naskórkowy (płatkowy)
Test naskórkowy ma zastosowanie szczególnie w diagnostyce alergii zawodowej. Służy on przede wszystkim do oceny reakcji alergicznej typu IV (według Gella Coombsa). W teście naskórkowym badający nanosi alergeny na specjalne plastry i przykleja je badanemu na plecach lub na ramionach na okres 24 godzin. Zachodzące reakcje alergiczne uzewnętrzniają się w postaci zaczerwienienia, pęcherzyków i guzków. Odczytu dokonuje się po 24, 48, 96 godzinach. Reakcje ocenia się w skali od + do ++++.
• TRUE Test
Jest to pierwszy, gotowy do użycia test płatkowy. Składa się z dwóch plastrów samoprzylepnych zawierających standaryzowaną dawkę alergenów (47 pojedynczych substancji lub mieszanin) dobranych zgodnie z europejskimi i międzynarodowymi wytycznymi, które określają 75% przyczyn alergicznego kontaktowego zapalenia skóry. Optymalna dawka alergenów została określona w drodze badań klinicznych, które potwierdziły iż TRUE Test jest skuteczną i bezpieczną metodą diagnostyki.
TRUE Test Panel 1
1. Niklu siarczan
2. Alkohole sterolowe z lanoliny
3. Neomycyny siarczan
4. Potasu dichromian
5. Mieszanina kain
6. Mieszanina substancji zapachowych
7. Kalafonia
8. Żywica epoksydowa
9. Mieszanina chinolinu
10. Balsam peruwiański
11. Etylenodiaminy dichlorowodorek
12. Kobaltu chlorek

TRUE Test Panel 2
1. Żywica p-tertbutylofenolowoformaldehydowa
2. Mieszanina parabenów
3. Mieszanina pochodnych węglowych
4. Mieszanina czarnej gumy
5. Cl + Me-izotiazolinon (Kathon CG)
6. Quaternium-15
7. Merkaptobenzotiazol
8. Parafenylenodiamina
9. Formaldehyd
10. Mieszanina pochodnych merkaptanowych
11. Tiomersal
12. Mieszanina tiuramów
Testy z surowicy krwi:
1. Zestawy przesiewowe alergenów dla sIgE (panele po 20 alergenów [link], panele po 10 alergenów [link],)
2. Całkowity poziom IgE
3. Swoiste przeciwciała IgE
4. Przeciwciała IgG
5. Przeciwciała przeciwgliadynowe i przeciw endomysium (na celiakię)
6. Badania biochemiczne

Badania mykologiczne i bakteriologiczne

Ponadto w gabinecie zabiegowym wykonujemy:
1. Punktowe testy skórne [link pod wytłumaczenie]
2. Testy naskórkowe (chemiczne)
3. Atopowe testy płatkowe
4. Próba pokarmowa
5. Próby prowokacji donosowej
6. Spirometria (Lungtest 1000)
7. Spirometria z próbą rozkurczową
8. Immunoterapia swoista (odczulanie)

 

Alergolog gabinet prywatny